top of page

【英國門口特別窄】

唔知你有無發現,英國的住宅門口比起香港的通常都要窄,久不久都會發生大型傢俬入唔到門口,需要當地師傳拆裝大門或固定裝置的情況。建議客人係收貨前先留意下新家的情況,預先溝通,避免到時發生「搬唔到入屋」的問題。


移民搬屋,免費報價,立即查詢。


121 次查看

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page